Program

… kde už viac nerobíme dlhy na úkor svojich detí a vnúčat a štát spravuje len to, čo dokáže lepšie ako ľudia sami

Výzvy a problémy

Problémom Slovenska je plytvanie verejnými financiami a rozhadzovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Máme najvyšší dlh od začiatku samostatnosti Slovenskej republiky, ktorý sa pohybuje na úrovni 53 % z hrubého domáceho produktu, čiže viac než polovicu z toho, čo sme schopní za jeden rok ako krajina vyprodukovať. Aj keď percentuálne dlh tento rok klesol, v absolútnych číslach naopak rastie. Oproti vlaňajšku stúpne približne o jednu miliardu eur. Celkovo má byť na budúci rok dlh štátu zhruba 41 miliárd eur. Ak by sme sa dnes rozhodli, že splatíme dlh, každý z nás by musel zaplatiť 7 440 eur bez ohľadu na to, či pracuje alebo je len jednoročné batoľa.

Táto vláda sa zaviazala v programovom vyhlásení v roku 2012 konsolidovať verejné financie. Na strane príjmov sa jej podarilo zvýšiť odvody a dane, takže má viac peňazí. Každý rozpočet má však stranu príjmov a výdavkov. Opatrenia vlády boli nasmerované na zvýšenie príjmov od obyvateľstva, ale výdavková strana zostala bez šetrenia, ba dokonca výdavky štátu z roka na rok rastú. Medzi rokmi 2012 a 2016 výdavky verejnej správy v skutočnosti narastú o 2,8 miliardy eur, teda o takmer 10 %.

Z rozpočtu odčerpáva peniaze aj korupcia a nehospodárne nakladanie s verejným majetkom, neefektívne verejné obstarávanie a plytvanie v citlivých oblastiach, ako sú zdravotníctvo a čerpanie eurofondov. Ak nechceme dopadnúť ako Grécko (drastické úsporné opatrenia a rozvrat hospodárstva a štátu), musíme zastaviť nezodpovedné zadlžovanie našej krajiny.

Naše riešenia

  1. Audit verejnej správy s cieľom zoštíhlenia a zefektívnenia štátu, ktorého prvoradou úlohou je služba občanovi. Znížime byrokraciu vo verejnej správe a tým ušetríme prostriedky štátu aj občanom.
  2. Pre všetky činnosti štátu budeme uplatňovať prísny benchmarking na najefektívnejšie fungujúce krajiny EÚ s cieľom identifikovať neefektívne výdavky a znižovať všetky výdavky štátu.
  3. Dosiahnutie stavu nezávislosti od permanentného zadlžovania občanov, a to nad rámec existujúcich medzinárodných záväzkov SR. Nielen štrukturálny, ale aj celkový deficit musí byť odstránený.
  4. Urýchlené zavedenie online verejných služieb, ktoré budú šetriť čas občanovi aj prostriedky vo verejnej správe. Tieto služby musia byť z hľadiska používateľa komfortné tak, aby ich zvládol bežný občan. Súčasné prevedenie niektorých služieb tento štandard prístupnosti nespĺňa.
  5. Verejné výdavky budeme realizovať maximálne transparentne a efektívne a zaväzujeme sa, že budeme používať elektronický spôsob zadávania zákaziek a pravidelne informovať verejnosť.
  6. Minimalizácia korupcie v nákupoch štátu a zastavenie plytvania verejnými financiami. Ak by sa zastavilo neefektívne plytvanie prostriedkami v odhalených kauzách, štát mohol ušetriť desiatky miliónov eur.
  7. Zavedenie systému prehľadného a priebežného sprístupňovania dát o správe jednotlivých rezortov, štátnych orgánov, úradov a štátnych príspevkových a rozpočtových organizácií. Systém by mal umožňovať porovnávanie a meranie kvality jednotlivých organizácií a hodnotenie nákladov na ich prevádzku, nákupy tovarov a služieb, ľudské zdroje, plnenie rozpočtov a efektivitu.
  8. Revízia činností, transformácia, resp. zrušenie verejných príspevkových a rozpočtových organizácií v oblastiach, kde môže pôsobiť súkromný alebo tretí sektor.
  9. Zrušenie odstupného a zlatých padákov pre verejných funkcionárov vrátane riaditeľov štátnych podnikov.