Program

… kde podporujeme občiansky aktivizmus a vážime si občiansku statočnosť ľudí

Výzvy a problémy

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti začali ako občiansky projekt, keď hnutie ako jediný subjekt otvorilo kandidátku všetkým občiansky statočným a odborne zdatným ľuďom na Slovensku. Občiansky aktivizmus je našim DNA a mnoho ľudí, ktorí sa stali poslancami pôsobili najskôr ako občianski aktivisti, ktorí skúšali zmeniť spoločnosť k lepšiemu. Ich osobná statočnosť a neúplatnosť viedla niekedy až k strate zamestnania a  perzekúcii.

Ako vďaku za všetkých, čo svoj čas a sily venujú občianskemu aktivizmu hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti vytvorilo v roku 2013 projekt Spájame statočných. Aktívne vyhľadávame prípady výnimočnej odvahy, medializujeme tieto pozitívne vzory a ich osudy a zastupujeme nefunkčný štát v odmenení protikorupčného konania. Ocenenie protikorupčných bojovníkov kombinuje finančnú a symbolickú odmenu, ktorá zohľadňuje charakter ich činu a osobnej obety, ktorú podstúpili.

Usilujeme sa, aby sa občianska spoločnosť priblížila tzv. vysokej politike, aby sa konečne skončila partokracia, profesionálne rozkrádanie, klamstvo a populizmus. Občanov chceme zbaviť pocitu, že sú ľuďmi druhej kategórie a pre politikov sú zaujímaví len pár dní pred voľbami. Chceme byť rovní nielen v povinnostiach, ale aj v právach. Politici musia cítiť, že občiansky hlas je silný, dôsledný a nezabúda. Nemusí byť vždy jednotný, ale práve v jeho rôznorodosti je jeho sila. Nemusíme s každým názorom súhlasiť, ale musíme urobiť všetko preto, aby ho mohli občania prezentovať.

Naše riešenia

  1. Budeme presadzovať, aby do NR SR mohli kandidovať aj nezávislí kandidáti (s podmienkou získania určitého počtu petičných podpisov podobne ako pri komunálnych voľbách a v prezidentských voľbách). Voľby do NR SR sú totiž jedinými domácimi voľbami, v ktorých môžu kandidovať výhradne stranícki kandidáti.
  2. Budeme zásadne presadzovať systémovú podporu občianskych aktivít. Občiansku spoločnosť nie je možné budovať bez podpory mimovládnych organizácií. Je potrebné občanom ponechať možnosť zasielať časť svojich daní mimovládnym organizáciám a táto možnosť by sa nemala obmedzovať.
  3. Chceme naďalej verejne oceňovať občianske aktivity a vytvárať podmienky pre financovanie aktivít, ktoré posilňujú sociálny kapitál z verejných aj súkromných zdrojov.
  4. Chceme vytvárať podmienky pre vznik a prijímanie nezávislej spätnej väzby od aktívnych občanov na činnosť verejných inštitúcií a zabezpečiť náležitú odozvu na občianske podnety.