Silvia Shahzad

Pocit bezmocnosti pozná snáď každý človek v tejto krajine. Problémy sa neriešia, úradníci majú vždy nejakú výhovorku, prečo sa „to“ nedá. A my sa často na všetko len mlčky prizeráme. Chcela by som ľuďom ukázať, že sa netreba báť trvať na svojom názore, neuspokojovať sa s náhradnými riešeniami, ale ísť za svojimi skutočnými potrebami. Chcem pomáhať hľadať cestičky, aby to išlo ľahšie. Obidvoma smermi. Aby stretávať ľudí so špecifickými potrebami bola samozrejmosť.

Hoci patríme k tým početnejším minoritám, stále sa na nás akosi zabúda. Bariéry ubúdajú len veľmi pomaly. Som tu, aby som kompetentným bola denno denne na očiach a pripomínala, že mať hendikep nie je to najhoršie. Horšie je, keď tí ostatní ostávajú ľahostajní a neuvedomujú si, že to môžu byť práve oni, kto nabudúce bude potrebovať pomoc.

Pre mňa bude po celé obdobie kľúčových niekoľko tém: odstraňovanie bariér, zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom chránených dielní a chránených pracovísk a začleňovanie na otvorený trh práce, oživenie spiacich nástrojov, ktoré naše zákony poznajú ako sú agentúry podporovaného zamestnávania a agentúry osobnej asistencie, podpora osobných asistentov a opatrovateľov, ktorí sú nevyhnutnou súčasťou každého ťažko zdravotne postihnutého človeka. 

Cesta v opozícii je oveľa náročnejšia a neistá, ale aj tak som odhodlaná po nej ísť, lebo tvrdím, že akúkoľvek príležitosť treba využiť. 

Poslanecká kancelária: 

Nám. Alexandra Dubčeka 1,
812 80 Bratislava 1
Západná terasa
Kancelária č. 275
E-mail: [email protected]
Tel číslo: 02/59729268

Úradné hodiny:
Ut – 9:00-12:00
Št – 9:00-12:00
Poradenstvo: Vždy prvú stredu  v mesiaci 15:30 – 18:00

Ako som hlasovala zoznam mojich hlasovaní v parlamente  

Moje zákony zoznam mojich návrhov zákonov 

Moje pozmeňujúce návrhyzoznam mojich pozmeňujúcich návrhov