Miroslav Sopko

Poslanecká kancelária:

Nám. Alexandra Dubčeka 1,
812 80 Bratislava 1
Západná terasa
Kancelária č. 274
E-mail: [email protected]
Tel číslo: 02/59729310

Ako som hlasoval – zoznam mojich hlasovaní v parlamente 

Moje zákony – návrhy zákonov, ktoré som predložil

Moje pozmeňovacie návrhy – zoznam mojich pozmeňovacích návrhov