Marek Krajčí

Trápi ma zlý stav zdravotníctva. Následkom nekompetentnosti posledných ministrov máme na Slovensku jeden z najzanedbanejších a najhorších zdravotných systémov v Európe, hoci v našich nemocniciach pracuje veľké množstvo poctivých a kvalitných ľudí. Chcem, aby peniaze, ktoré idú do zdravotníctva, boli efektívne použité na kvalitnú zdravotnú starostlivosť a nestrácali sa vo vreckách tých, ktorí sa chcú na zdravotníctve priživiť. V parlamente chcem prispieť k tomu, aby odbornosť víťazila nad demagógiou, budem uvážene a odborne hájiť vaše záujmy a navrhovať dobré riešenia. Zdravie je jednou z najvyšších hodnôt každého jedného z nás, zdravotníctvo jedným z kľúčových, ale aj najkomplikovanejších rezortov verejnej správy. Preto budem vyzývať všetkých, ktorým ide o jeho zlepšenie, na spoluprácu.  

Ako lekár a človek venujúci sa charite som zmysel doterajšieho života našiel v praktickej službe ľuďom. Do politiky som preto vstúpil s nádejou, že sa nám spolu podarí prinavrátiť politike jej skutočné poslanie. 
Cieľom mojej poslaneckej práce je dobre fungujúca a všetkým dostupná zdravotná starostlivosť, vďaka ktorej budeme môcť kvalitnejšie a dlhšie žiť. Iniciujem aj sociálne projekty, ktorými pomáhame ľuďom ohrozeným chudobou a vytvárame im lepšie podmienky pre plnohodnotný život v našej spoločnosti.

Poslanecká kancelária:

Nám. Alexandra Dubčeka 1,
812 80 Bratislava
Západná terasa
Kancelária č. 270
E-mail: marek_krajčí@nrsr.sk
Tel číslo: 02/59729314

Ako som hlasovalzoznam mojich hlasovaní v parlamente 

Moje zákonyzoznam mojich návrhov zákonov

Moje pozmeňujúce návrhyzoznam mojich pozmeňujúcich návrhov