Ján Marosz

Som otec troch detí, mám lásku, prácu, majetok a žijem spokojný život. Únos štátu oligarchiou a neschopnosť spoločenstva vzoprieť sa tomuto zlu ma núti „bojovať“ a vyjsť z pohodlia vykúreného domu. Spoznal som štruktúru chamtivosti a osobného prospechu, ktorú mnohí politici vytvorili a zabalili do hesiel z plagátov. Hlas trpiacich za komunizmu – ktorí hynuli pre našu slobodu hovorí: Ponúkni čo máš pre chudobných. A nimi sú pacienti v nekvalitných nemocniciach, nevzdelaná, demotivovaná mládež, či čestní stavebníci, ktorých žiadosť leží „bez pohnutia“ aj rok na úrade.

Byť v politike je byť s človekom, ktorému pomáham. A pripravovať pre človeka fungujúce portfóliá, aby bez rôznych plytvaní a strát času sa venoval tvorbe hodnôt, vzťahom, láske, rodine a pod. Chcem byť osobnosťou, ktorá bude majákom, chcem potiahnúť ľudí k akívnej účasti na zmenách v krajine. Čiže zabrať hlavne v protikorupčnej prevencii, ale aj v dvíhaní vzdelanosti a rozširovaní obzoru ľudí. K tomu využijem aj pozitívne skúsenosti iných kultúr v ktorých som žil. V OZ Proti korupcii sa venujem preventívnym aktivitám na školách, organizovaniu diskusií. Rád by som v politike pokračoval v systematickom zápase za spravodlivosť a morálku členov vlády a parlamentu. Stačí niekoľko kvalitných a čistých osobností, ktoré dokážu prekvasiť to bahno. Budem ich voliť a túžim sa pridať medzi nich. Lebo ciele máme spoločné.

Poslanecká kancelária:

Nám. Alexandra Dubčeka 1,
812 80 Bratislava 1
Západná terasa
Kancelária č. 268
E-mail: [email protected]
Tel číslo: 02/59729320

Ako som hlasovalzoznam mojich hlasovaní v parlamente 

Moje zákonynávrhy zákonov, ktoré som predložil 

Moje pozmeňujúce návrhy – zoznam mojich pozmeňovacích návrhov