Igor Matovič

Politici si schvá­lili také zá­kony, ktoré ne­umož­ňujú, aby do par­la­mentu kan­di­do­vali ne­zá­vislí ob­ča­nia. Nechcú, aby sa im do par­la­mentu do­stala “škodná”, ktorá by im zrazu mohla do očí po­ve­dať, čo si o nich ľudia mys­lia. Som rád, že naše hnutie je považované práve za takúto „škodnú“. Vytvorili sme platformu, aby mohli kandidovať aj nezávislí a nebyť pritom členmi nejakej strany. Naša legislatíva doposiaľ takéto riešenie neumožňovala a veríme, že to postupne zmeníme.

Myslíme si, že poslanecký mandát by nemal byť obchodnou položkou jeho straníckeho šéfa s tým, že vyhráva ten, kto vie ponúknuť viac koaličných hlasovacích hlasov. Nechceme v parlamente cvičené opice, ktoré poslušne stláčajú tlačidlá podľa želania ich šéfa, aj keď s tým nie sú vnútorne stotožnení. Chceme, aby ľudí zastupovali tí, ktorých si sami vyberú a prekrúžkujú do parlamentu. Tí, ktorí sa budú riadiť iba vlastným vedomím a svedomím a ich poslanecký sľub nebude iba prázdnym „povolebným“ gestom, tak ako to vidíme na tých „predvolebných“.

Rok narodenia: 1973

Povolanie: poslanec NR SR

Poslanecká kancelária:
Nám. Alexandra Dubčeka 1,
812 80 Bratislava 1
E-mail: [email protected]

Aké zákony som predložilmoja legislatívna iniciatíva

Ako som hlasoval – záznam mojich hlasovaní v parlamente

Členstvo v parlamentných výboroch:
Výbor NR SR pre financie a rozpočet