Gábor Grendel

Motivácia

Ako bývalý dlhoročný novinár som sa venoval témam, ktoré pomohli poukázať na nefungujúci systém v našej krajine. Aj preto som prijal ponuku pracovať po boku Daniela Lipšica v rezorte vnútra, aby som mohol prispieť k lepšiemu fungovaniu tejto zložky v našej krajine. Neskôr, vďaka ľuďom a môjmu osobnému angažovaniu sa v hnutí NOVA a v meste Bratislava mi prinieslo možnosť zastupovať ich v mestskom zastupiteľstve. Na komunálnej úrovni sa venujem témam súvisiacimi  s problémom parkovania, obmedzeniu hazardu či otvorenosti mesta v otázkach transparentnosti  voči Bratislavčanom. Prejav dôvery som dostal aj v parlamentných voľbách na kandidátke OĽANO – NOVA, kde môžem zastupovať hlas ľudí, ktorí chcú našu krajinu zmeniť a postaviť ju odznova.

Cieľ

Cieľom mojej práce v parlamente, je poukazovať na prešľapy politikov, ktorí nám vládnu a predkladať riešenia, ktoré aj napriek tomu, že sme v opozícii, sú pre ľudí v našej krajine dôležité. Stále je potrebné o tom hovoriť a snažiť sa to presadzovať, aby bol na vládne strany vyvíjaný tlak, ktorý nakoniec vyústi do aspoň čiastočnej zmeny v prospech občanov Slovenska.

Čo chcem zmeniť

Spolu aj s ostatnými kolegami v hnutí OĽANO – NOVA, chceme ukázať ľuďom, že žiť čestne a spravodlivo má zmysel a je správna cesta. Slová sa hovoria ľahšie ako skutky, takže každého osobný boj vo forme dobrých skutkov v škole, na pracovisku alebo doma v rodine je mnohokrát zložitý ale jediný, ktorý nám môže našu krajinu vrátiť späť na správnu cestu.  

Poslanecká kancelária:

Nám. Alexandra Dubčeka 1,
812 80 Bratislava 1
Západná terasa
Kancelária č. 265
E-mail: [email protected]
Tel číslo: 02/59729319

Ako som hlasovalzoznam mojich hlasovaní v parlamente

Moje zákonyzoznam mojich návrhov zákonov

Moje pozmeňujúce návrhyzoznam mojich pozmeňujúcich návrhoch