Erika Jurinová

„Pokiaľ som súčasťou spoločenstva, musím sa pokúsiť a pričiniť o zmenu.“

Ľudia stratili nádej, že Slovensko môže byť krajinou, kde právo a spravodlivosť platí pre všetkých rovnako. Mojou prioritou je zlepšiť podmienky pre rodiny, ktoré zodpovedne vychovávajú svoje deti a vytvoriť sieť pomoci rodinám vo forme garantovaných služieb a zlepšenia ich finančnej situácie. Nechcem ísť cestou rozdávania, ale mojím zámerom je zamedziť, aby štát rodinám stále viac ukrajoval. Starostlivosť o zraniteľné skupiny bola vždy v mojom zornom poli. Aj preto verím, že sa podarí vytvoriť zákon na pomoc obetiam trestných činov, aby sa cítili chránené pred páchateľmi. Chcem pre obete nastaviť poskytovanie služieb, ich financovanie ako i vzdelávanie pre pomáhajúce profesie v tejto oblasti. Verím, že je to dosiahnuteľný cieľ.

Poslanecká kancelária:
Trojičné námestie 191, 2.poschodie
02744 Tvrdošín
E-mail: [email protected]
E-mail (asistent): [email protected]
Tel. asistenta: 0907895836
Úradné hodiny: Streda 11.00 – 15.00

Aké zákony som predložila – moja legislatívna iniciatíva

Ako som hlasovala – záznam mojich hlasovaní v parlamente

Moje pozmeňovacie návrhyzoznam mojich pozmeňovacích návrhov

Členstvo v parlamentných výboroch:
Výbor NR SR pre sociálne veci (členka)

 

„Vždy môžeme napredovať a v pomoci ľuďom neustávať."