Ľudské a rozumné Slovensko

Vízia občianskeho hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti:

Dobrá politika

Kde zákony tvoria ľudia, nie bábky v rukách finančných skupín.
Kde politici ľudí neokrádajú a nevyvyšujú sa nad svojich voličov.
Kde reprezentanti štátu nesú hmotnú zodpovednosť za svoje činy.
Kde politici nekladú prekážky ľuďom v priamej správe vecí verejných.

Dobrý štát

Kde úrady a ľudia sú rovnocennými partnermi.
Kde viac už nerobíme dlhy na úkor svojich detí a vnúčat.
Kde štát spravuje len to, čo dokáže lepšie ako ľudia sami.
Kde každá národnosť má rovnaké možnosti na svoj rozvoj.
Kde úrady vedú najlepší z nich, nie politicky dosadené figúrky.
Kde polícia, prokuratúra a súdy sú od politiky dokonale nezávislé.
Kde odborný personál úradov chránime pred politickými čistkami.
Kde informácie sú voľne prístupné a nemusíme sa ich doprosovať.
Kde nákupy štátu nezávisia len od ceny, ale aj úžitku pre spoločnosť.
Kde cieľom je rovnomerný rozvoj celého štátu, nie len vybraných častí.

Dobrý život

Kde občiansky aktivizmus je vítaný a podporovaný.
Kde nekradnúť, platiť dane a čestne žiť je normálne.
Kde si vážime a chránime občiansku statočnosť ľudí.
Kde podvodníci a špekulanti nie sú zákonom chránení.
Kde školy učia deti žiť a myslieť, nie len odpovedať na otázky.
Kde pomáhame snaživým a chránime bezmocných a slabších.
Kde domôcť sa práva netrvá veky a pravda nezáleží od majetkov.
Kde zdravie je priorita a chorý nemusí uplácať a zháňať známosti.
Kde rozvíjame talenty všetkých detí, aj tých z chudobnejších rodín.
Kde každej rodine, aj tej neúplnej, venujeme pozornosť a podporu.
Kde kultúra začína v rodine, pokračuje v škole a nekončí v divadle.
Kde veda, výskum a inovácie sú potenciálom rozvoja, nie na príťaž.
Kde nežijeme v strachu o život, majetok a polícii môžeme dôverovať.
Kde chránime a rozvíjame naše hodnoty, prírodné a kultúrne dedičstvo.

Dobrá práca

Kde živnostníkov si vážime za to, že sa živia sami.
Kde malí v podnikaní majú rovnakú podporu ako veľkí.
Kde polia neležia ladom, kým tisíce ľudí nemajú roky prácu.
Kde podnikať a dávať prácu iným je hodné obdivu a pomoci.
Kde podporujeme vznik pracovných miest tam, kde ľudia žijú.
Kde mzda i dôchodok za prácu je vždy viac ako za ničnerobenie.
Kde v osadách sú cieľom pracujúci ľudia, nie ďalší poberatelia dávok.

Slovensko, kde sa budeme cítiť dobre ako doma.