Aktuality

16.11.2015
Líder hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Igor Matovič a predseda hnutia NOVA Daniel Lipšic dnes dnes pred...
15.11.2015
Zákon o politických stranách a politických hnutiach  Zrušenie financovania politických strán a politických hnutí...
12.11.2015
Líder hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Igor Matovič a blogerka a aktivistka Veronika Remišová z tímu OĽ...
11.11.2015
V Bratislave pripravili významnú odbornú konferenciu „Stratégia rozvoja slovenského zdravotníctva po parlamentných...
10.11.2015
Prieskumom verejnej mienky neverí a považuje ich za nástroj manipulácie. Prekáža mu, že organizátori kresťansk...
09.11.2015
Štát podpísal zmluvu na prevádzku kompy na Dunaji za najmenej 50 miliónov eur. Šťastný výherca verejného obstaráva...
05.11.2015
Líder hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Igor Matovič a predseda hnutia NOVA Daniel Lipšic dnes predstavi...
05.11.2015
Podpredsedníčka Národnej rady SR Erika Jurinová (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti) podporuje výzvu odbornej or...
04.11.2015
Podpredsedníčka NR SR Erika Jurinová (OĽaNO) prijala dnes na pôde parlamentu skupinu kubánskych disidentov. Išlo o...
04.11.2015
Vláda SR plánuje prokurátorom a sudcom zvýšiť dôchodky o približne 170 eur mesačne. A to kvôli vládnej novele záko...
celý zoznam >>

O nás

Sme ľudia, kto­rým nie je jedno, kde budú žiť naše deti a vnú­čatá. Myslíme si, že Slovensko svo­jou his­tó­riou, po­lo­hou a hlavne ľuďmi je pre­dur­čené byť dob­rým mies­tom pre život.

Máme však je­den veľký prob­lém, ktorý chceme ko­nečne vy­rie­šiť. Politici nás ne­uve­ri­teľne okrá­dajú, a tak nie je dosť pe­ňazí na také zá­kladné služby ako je zdra­vot­níc­tvo, škols­tvo či pod­poru ro­dín. Nechceme sa len ne­zau­jato pri­ze­rať a len máv­nuť ru­kou, že čo už my s tým mô­žeme spraviť.

Preto sme sa roz­hodli po­li­ti­kom po­sta­viť zoči-​​voči a chceme ľuďom na Slovensku dať ná­dej, že do­ká­žeme spo­ločne uro­biť z po­li­tiky službu a nie biz­nis pre vyvolených.

Politici si schvá­lili také zá­kony, ktoré ne­umož­ňujú, aby do par­la­mentu kan­di­do­vali ne­zá­vislí ob­ča­nia. Nechcú, aby sa im do par­la­mentu do­stala “škodná”, ktorá by im zrazu mohla do očí po­ve­dať, čo si o nich ľudia mys­lia. My sme radi, že sme považovaní práve za takúto "škodnú". Vytvorili sme platformu, aby mohli kandidovať aj nezávislí a nebyť pritom členmi nejakej strany. Naša legislatíva doposiaľ takéto riešenie neumožňovala a veríme, že to postupne zmeníme. Myslíme si, že poslanecký mandát by nemal byť obchodnou položkou jeho straníckeho šéfa s tým, že vyhráva ten, kto vie ponúknuť viac koaličných hlasovacích hlasov. Nechceme v parlamente cvičené opice, ktoré poslušne stláčajú tlačidlá podľa želania ich šéfa, aj keď s tým nie sú vnútorne stotožnení. Chceme, aby ľudí zastupovali tí, ktorých si sami vyberú a prekrúžkujú do parlamentu. Tí, ktorí sa budú riadiť iba vlastným vedomím a svedomím a ich poslanecký sľub nebude iba prázdnym "povolebným" gestom, tak ako to vidíme na tých "predvolebných". 

Je len na Vás - občanoch, koho si vyberiete. Ak je na našej kandidátke niekto, koho osobne poznáte, komu dôverujete, niekto kto má Vaše sympatie, všetko, čo bude ešte potrebovať, aby Vás mohol plnohodnotne zastupovať je ešte Váš hlas. Už neplatí iba "viac hláv, viac rozumu", ale najmä "viac hlasov, viac zdravého rozumu v parlamente". 

Ďakujeme